Grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand har på de flesta platser sjunkit, medan nivåerna i norra Norrland i allmänhet har fortsatt att stiga. I de stora magasinen fortsätter nivåerna att stiga i Norrland och norra Svealand, medan det överlag är oförändrade eller på vissa platser sjunkande nivåer i övriga Svealand samt i Götaland.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåer i maj

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen i sommar troligtvis kommer att bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas mycket mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen i södra Sverige.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet. Undantagen är norra Norrland samt delar av östra och västra Götaland, där nivåerna är närmare de normala. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland.

På grund av att läget inför sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en grundvattensituation som närmar sig mer normala förhållanden i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader framöver.