Målet med regeringsuppdraget är att:

  • ta fram bättre kunskap om läge och utbredning av förorenade sediment, 
  • undersöka risken för spridning av miljögifter,
  • undersöka hur kostnadseffektiva behandlingsalternativen är.

SGU kommer att bidra med kartläggning av förorenade sedimentområden med fartyget Ocean Surveyor och med expertkompetens.

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut.

Läs mer på om uppdraget (nytt fönster)