Grundvattennivåerna i de små magasinen har sjunkit på de flesta håll vilket är normalt vid den här tiden på året. I de stora magasinen har nivåerna ökat något i Norrland men är i övrigt tämligen oförändrade.

Grundvattennivåns avvikelse

 

Ladda ner kartorna högupplöst

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i betydande delar av Götaland och Svealand. Situationen är dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna av Götaland. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i sydöstra Sverige i kombination med sjunkande nivåer innebär att situationen under sommaren kan försämras ytterligare. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas avsevärt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet, förutom i norra Norrland samt delar av nordvästra Svealand där nivåerna är nära de normala. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland.

Mot bakgrund av att läget under sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.