Syftet är att ta fram ny kunskap om våtmarkers ekosystemtjänster som kan användas i SGUs, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens eller Länsstyrelsernas arbete.

Resultaten ska till exempel kunna vara delunderlag för myndigheternas skydds- och restaureringsåtgärder, klimatanpassning, annan samhällsplanering eller förslag till utveckling av styrmedel. OBS: Sista ansökningsdag har nu passerat (var den 3 september 2019).

Läs mer om utlysningen på Naturvårdsverkets webbplats (nytt fönster)