Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

På de allra flesta håll har grundvattennivåerna sjunkit i de små magasinen vilken är vanligt under sommaren. I Norrland har nivåerna på sina håll sjunkit snabbt de senaste veckorna. I de stora magasinen har nivåerna sjunkit i betydande delar av landet.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under det normala i huvuddelen av Götaland och sydöstra delen av Svealand. I merparten av Norrland är nivåerna under det normala medan ett stråk i södra Norrland-norra Svealand har nivåer nära det normala.

För att återgå till en normal grundvattensituation i de delar av landet där nivåerna är lägre än normalt krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång eftersom grundvattennivåerna normalt fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av landet. Områden i norra och sydöstra Norrland har nivåer nära det normala. Områden med nivåer mycket under de normala återfinns i östra Svealand och Götaland. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna i södra Sverige följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.