Nivåerna i de små magasinen har sjunkit på de allra flesta håll i landet men en betydande återhämtning har skett i västra Götaland tack vare den senaste tidens regn. Även i de stora magasinen har nivåerna vanligtvis sjunkit.

Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

En betydande del av Götaland och sydöstra SveaIand samt mellersta Norrland har grundvattennivåer som är mycket under det normala. I västra Götaland är nivåerna nära de normala för årstiden medan nivåerna är under det normala i övriga delar av Sverige.

För att områden med låga nivåer ska återgå till en normal grundvattensituation krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna normalt fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i betydande delar av landet. Endast ett stråk längst upp i norr har nivåer nära det normala. Sydöstra Svealand och nordöstra Götaland fortsätter att ha nivåer mycket under det normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar därför att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.