• Ny metodik ger bättre jordartskartor

  SGU uppgraderar löpande de digitala jordartskartorna. Genom ny metodik och teknik har det blivit möjligt att utforma kartorna med bättre precision och på ett mer effektivt sätt än tidigare.

  19 augusti 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Moçambique

  I dagarna samlas deltagare från fyra afrikanska länder i Moçambique för att med hjälp av SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö, allt i syfte att bidra till en mer hållbar förvaltning av mineralresurser i Afrika.

  16 augusti 2019

 • Många nya data om bergartskemi

  SGU har under sommaren fyllt på den litogeokemiska databasen med 1500 analyser. Bland den nya informationen finns analyser av block och andra fynd som hittats under SGUs Mineraljakter.

  13 augusti 2019

 • Metallprisernas utveckling under första halvåret 2019

  Första halvåret 2019 har bjudit på en uppgång av priset på järnmalm, nickel och ädelmetaller, annars har priset på basmetaller och batterimetaller sjunkit sett över senaste halvåret.

  6 augusti 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet juli–augusti

  Grundvattnet i de små magasinen har fortsatt att sjunka och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i större delen av landet. Även i de stora magasinen är nivåerna under det normala i nästan hela Sverige.

  6 augusti 2019