Den senaste, och samtidigt den femtionde, utgåvan i SGUs publikationsserie Mineralmarknaden fokuserar på järn och stål. Bland all fakta som kommer fram redovisas järnets historia, ursprung, hur järn och stål kommer till användning samt hur det återvinns, handlas och vilken miljöpåverkan som uppkommer i samband med brytning av järnmalm och bearbetning till stål.

Visste du till exempel att

  • Världens äldsta järnföremål, cirka 7 000 år gamla, har hittats i Egypten och Mellanöstern. I Sverige började järnet att användas för omkring 3 000 år sedan.
  • I Lapphyttan, Norberg, har man hittat lämningar av en masugn från 1100-talet, troligen den första i Europa.
  • Järn är hela jordklotets vanligaste grundämne, 35 procent av jordens totala massa utgörs av järn.
  • 90 procent av all järnmalm som bryts inom EU kommer från Sverige
  • Den svenska järnmalmen som bryts idag är av typen apatitjärnmalm eller skarnjärnmalm, medan en annan typ, bandade järnmalmer, är den vanligaste i ett globalt perspektiv.
  • Kirunagruvan är världens största underjordsgruva för järnmalm, med 50 mil vägar under jord
  • Den samlade årliga produktionen av järnmalm uppgick 2017 till 2,1 miljarder ton. De största producentländerna är Australien och Brasilien med 40 respektive 20 procent av världsproduktionen, medan Sverige hamnar på en elfte plats med 1,3 procent av den totala produktionen.
  • Stål är det i särklass mest återvunna materialet i världen, där verkliga återvinningsgraden ligger på mellan 70 och 90 procent.

Ladda ner ”Mineralmarknaden 2018” här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Järnets kretslopp