Ombyggnationen ska säkerställa att fartygets tekniska livslängd förlängs med 20 år. Arbetet med specifikationen av hur fartyget ska förnyas har pågått i många år men har varit speciellt intensivt de senaste två åren.

Huvudsyftet med ombyggnationen är att säkra driftsäkerheten, att förbättra arbetsmiljön ombord samt för att minska miljöpåverkan.

Tidplanen är i korthet att efter upphandlingen skriva ett kontrakt med ombyggnationsvarv på våren 2019 för att sedan gå på varv i september samma år efter en fullgjord fältsäsong. Fartyget är planerat att åter vara i drift till sommaren 2020.

Ombyggnaden görs efter en upphandling, som beräknas bli SGUs största åtagande hittills.

Läs mer om upphandlingen (länk till upphandlingsverktyget TendSign)