Planeringskatalogen är en plattform för att samla kunskapsunderlag för samhällsplaneringen. Länsstyrelserna har nu lanserat denna tjänst, där geodata, rapporter, kunskapsunderlag och vägledningar finns samlade på ett och samma ställe. Än så länge är information från endast fem myndigheter på plats, men katalogen kommer successivt att byggas ut med fler myndigheters data.

SGUs underlag i Planeringskatalogen består än så länge av

  • SGUs geodata i geodataportalen
  • Relevant information för samhällsplanering i form av rapporter, handledningar, vägledningar och hänvisningar till SGUs webbplats.

Planeringskatalogen hittar du här (nytt fönster).