Kartvisaren Jorddjup visar en mycket översiktlig yttäckande modell av jorddjupet (Jorddjupsmodellen) samt enskilda jorddjupsobservationer som samlats in av SGU (Jorddjupsobservationerna).
Jorddjupsmodellen och Jorddjupsobservationerna finns även som visningstjänster (WMS).

Datamängderna går att beställa från SGU (de ingår också i Geodatasamverkan). Du kan också skriva ut de beräknade jorddjupen i Jorddjupsmodellen via vår kartgenerator (välj ”Jorddjup”).

Du hittar kartvisaren här! (välj Jorddjup)

Våra visningstjänster (WMS) hittar du här. 

Våra produkter (data) hittar du här. Välj kategorin Jordartsdata för att läsa mer om Jorddjupsmodellen och Jorddjupsobservationerna.

Vår kartgenerator hittar du här