Kranmärkningen innebär att SGU slutar köpa vatten på flaska, normalt sett ingen stor sak då vi inte köper några större mängder, varken internt eller vid externa aktiviteter.

Med kranvatten undviks transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Vårt kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för oss och miljön. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat och levereras direkt utan särskilda transporter.

Kranmärkning är en hållbarhetscertifiering från Svenskt Vatten.

Läs mer om kranmärkning här