För närvarande är grundvattennivåerna tämligen normala i stora delar av landet. I de stora grundvattenmagasinen är dock nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av mellersta Sverige.

– Den senaste tidens nederbörd innebär en betydande grundvattenbildning i samband med snösmältningen vilket innebär att vi kan förvänta oss ett gott utgångsläge inför sommaren. Några särskilda problem med låga grundvattennivåer inför sommaren kan i dagsläget inte förutses, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU.

Statistiken från SGUs grundvattenmätningar under vintern visar att risken för att förra årets scenario, då det under sommarhalvåret uppstod grundvattenbrist i stora delar av landet, ska uppstå är i det närmaste obefintlig i år.

– Efter de bottenrekord som noterades år 2016 och 2017 så har nivåerna helt eller delvis återhämtat sig under de senaste månaderna och i samband med snösmältningen förväntas ett betydande tillskott.