Kopplingen mellan direktiven är enligt SGUs mening avgörande för ett framgångsrikt europeiskt vattenarbete. SGU ser fram emot att delta i det fortsatta arbetet med dricksvattendirektivet.

Läs yttrandet här