EU har beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av konfliktmineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning. Lagstiftningen syftar till att importörer ska följa de internationella regler som finns från OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och att importörer gör ansvarsfulla inköp. Tanken är att bryta länken mellan konflikter och illegal brytning av mineral, samt att sätta stopp för missförhållanden vid utnyttjande av lokalbefolkning och brott mot mänskliga rättigheter.

Regeringen har utsett SGU som ansvarig myndighet i enlighet med förordningen, som ska börja gälla den första januari 2021. En del av SGUs uppdrag kommer att vara att bedriva tillsyn av de företag som importerar de mineral som finns upptagna i förordningen, guld, tantal, tenn och volfram.