Samarbetsprojektet LYSTRA avser att skapa ett högklassigt kunskapsunderlag för att både möta naturturismens behov och stödja markanvändningsplaneringen. En vägledningsplan ska tas fram för hur områdets exceptionella och universella geologiska värden kan förmedlas till olika målgrupper.

Läs mer om LYSTRA