Under oktober höll SGU tillsammans med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet en utbildning om gruvor och miljö i Malå. Utbildningen, som är en del av SGUs internationella utbildningsprogram som finansieras av Sida, gavs till 24 deltagare från myndigheter i olika länder i Afrika. Under utbildningen utvecklade deltagarna projekt som just nu utförs i deras hemländer, med stöd av en mentor från SGU.

Projekten pågår under tio månader för att sedan presenteras under en regional konferens i en av deltagarnas länder. De projekt som pågår just nu fokuserar på att ta fram hjälpmedel inom prövning och tillsyn av gruvor:

  • I Etiopien tar deltagare från två gruvmyndigheter fram en vägledning för småskalig gruvdrift i syfte att förbättra miljön kring små verksamheter.
  • I Zambia arbetar två myndigheter med två projekt med fokus på prövning och tillsyn av sandmagasin.
  • I Tanzania samarbetar en gruvmyndighet och en miljömyndighet med att ta fram en miljövägledning kring gruvdrift i liten och medelstor skala.
  • I Kenya pågår arbete med att utforma en vägledning för att stänga gruvor på ett säkert sätt.

Nu har även anmälan för nästa omgång i programmet släppts. Utbildningen går av stapeln i maj i Malå, vilket sedan ska resultera i ytterligare projekt eller fortsättningar på ovanstående projekt. Anmälan är öppen för deltagare från låg- och medelinkomstländer, i första hand från utvalda länder i centrala och östra Afrika.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet 

Länk till anmälan för utbildning i 2019 (nytt fönster)