Den framtagna modellen är översiktlig och syftar till att visualisera de storskaliga geometriska relationerna mellan de litotektoniska enheterna i Sveriges berggrund. Vidare erbjuder modellen ett ramverk för mer detaljerade modeller av eller inom de litotektoniska enheterna, samt utgör ett underlag för olika typer av såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga presentationer.

Modellen är en utveckling av den tvådimensionella litotektoniska indelningen som presenteras i SGUs karta över Sveriges berggrund i skala 1:1 miljon.

 

3d-modell

Figuren ovan visar de deformationszoner som utgör det storregionala strukturella ramverket i den tredimensionella modellen.

 

Länk till den litotektoniska modellen i 3D-verktyget City Planner

Läs rapporten ”3D-modell över litotektoniska enheter och regionala deformationszoner i Sveriges berggrund” (pdf, öppnas i nytt fönster)