• Grundvattennivåer i oktober

    Grundvattennivåerna har fortsatt att stiga i de små grundvattenmagasinen och bedöms nu vara normala eller över de normala för årstiden i hela landet. Även i de stora magasinen ser vi nu en långsam återhämtning, men på de flesta håll är här nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala.

    25 oktober 2017

  • Från kriget i Syrien till Uppsala

    På SGU har man samlat och tagit fram geologisk information i mer än 150 år. Här jobbar Eyad Lolo, geolog som flytt från kriget i Syrien, med att digitalisera SGUs samlingar så att de blir tillgängliga och användbara i dagens samhälle.

    25 oktober 2017

  • SGU i nytt projekt för hållbar havsmiljö i Bottenviken

    SGU ska delta i ett nytt gränsöverskridande projekt för en hållbar havsplanering i Bottenviken tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland.

    23 oktober 2017

  • Produktion av ballast ökade ytterligare under 2016

    Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har sedan 2015 ökat med 2 miljoner ton till 86 miljoner ton 2016. Detta visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2016.

    9 oktober 2017

  • Metallpriser i september

    Trenden med uppåtgående metallpriser för många metaller bröts i september, mest på grund av allmän oro och förväntningar på ett ökat metallutbud. Priserna på järnmalmspellets, bly och zink fortsatte dock uppåt.

    2 oktober 2017

  • Ökad risk för framtida vattenbrist kräver att samhället agerar

    Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. För att säkra dricksvattenförsörjningen måste samhället agera, visar en ny SGU-rapport.

    2 oktober 2017

  • Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

    SGU har i en ny rapport till regeringen sammanfattat kunskapsläget inför möjligheterna till geologisk lagring av koldioxid i Sverige, vilket diskuteras som ett bidrag till att nå klimatmålen.

    2 oktober 2017