Att grundvattenfrågorna har fått en mer central roll i samhället märktes på det stora intresset för årets grundvattendagar. Det var dels många som anmälde intresse att hålla föredrag och dels blev deltagarplatserna snabbt fulltecknade. Årets invigningstalare, Eva Lindström, statssekreterare på Näringsdepartementet, konstaterade att grundvattenfrågan tar allt mer plats på regeringens bord. På talarlistan fanns bland andra också Göran Enander, dricksvattenutredare och numera landshövding i Uppsala län och Per Aleljung från Livsmedelsverket.

Bland deltagarna på evenemanget kom hälften från den offentliga delen av grundvattensektorn och hälften från konsultverksamhet och näringsliv. Fördelningen mellan män och kvinnor bland deltagarna var också nästan helt jämn.

Föredrag och filmer 

Läs alla presentationer och se filmer av alla föreläsningar i efterhand.

Alla presentationer finns att läsa på SGU på SlideShare.

Alla föredrag filmades och du hittar dem på SGU på YouTube.