Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken. Miljömålsrådet har nu presenterat samverkansåtgärderna för 2017 där myndigheterna ska samarbeta för att stärka miljöarbetet och nå miljömålen.

– Det är så viktigt med detta konkreta samarbete myndigheterna emellan för att vi på ett effektivt och snabbt sätt ska komma framåt i miljöarbetet, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU och ledamot i Miljömålsrådet.

SGU deltar i totalt 26 åtgärder. Bland åtgärder som SGU driver hör Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering och Förorenade sediment – samverkan för kunskap och prioritering av åtgärder. SGU deltar även i andra myndigheters åtgärder som exempelvis Efterbehandling av förorenade områden och Kostnadseffektivt vattenskydd.  

Mer om Miljömålsrådet och SGUs aktuella åtgärder (nytt fönster)