Den första versionen av webbplatsen www.sverigesmiljömål.se riktar sig i första hand till kommuner och företag och är utformad utifrån deras behov och intressen. På webbplatsen presenteras bland annat olika lärande exempel från kommuner och företag runt om i landet. Webbplatsen ska utvecklas över tid, kompletteras med information och funktioner och rikta sig även till nationella myndigheter och länsstyrelser.

Bakom den nya webbplatsen står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter, där SGU medverkar i egenskap av ansvarig myndighet för miljömålet Grundvatten av god kvalitet", samt länsstyrelserna.

Länk till sverigesmiljomal.se