Under dagen ges presentationer av FoU vid universitet och högskolor som erhållit medel
ur SGUs stöd till geovetenskaplig forskning, samt ett antal egenfinansierade FoU-projekt vid SGU.

Plats: Hörsalen, SGU, Villavägen 6, Uppsala

Tid: 27:e april kl 9.00-16.30

Se dagens program och läs mer om seminariet här

Anmälan sker senast den 25 april till Lisbeth Hildebrand.