Seminariet ges mot bakgrund av kommande planer på att i Skåne öka bostadsbyggandet och genomföra omfattande infrastrukturprojekt, vilket kommer att kräva en ökad tillgång på bergmaterial i regionen. Detta blir en utmaning eftersom de geologiska förutsättningarna för att producera ballast i Skåne är begränsade samtidigt som konkurrensen om marken är stor. Seminariet vänder sig i huvudsak till politiker och tjänstemän i länets kommuner, skånskt näringsliv och bergmaterialbranschen.

Läs mer om seminariet här (länk till länsstyrelsen i Skåne)