För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

September

 • Nya kartor över svenska havsområden

  SGU kartlägger Sveriges kust och havsområden inom svensk ekonomisk zon, bland annat för att öka kunskapen om havsmiljön och havets resurser.

  29 september 2016

 • Grundvattennivåer i september 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I sydöstra Sverige är nivåerna mycket lägre än normalt både i små och stora magasin.

  23 september 2016

 • Nytt mineral rikt på jordartsmetaller upptäckt i Sverige

  En grupp forskare från Tjeckien och Sverige har upptäckt ett nytt mineral rikt på sällsynta jordartsmetaller. Mineralet har påträffats i närheten av Norberg, i Bergslagen.

  23 september 2016

 • Geologisk information för geoenergi – en översikt

  SGU ger i en ny rapport en överblick av vilken geologisk information som kan användas för att bedöma förutsättningar för geoenergi i Sverige. SGU ser stora framtida möjligheter för geoenergin i Sverige och efterlyser ett ökat samarbete mellan myndigheter, branschen och forskningsvärlden.

  21 september 2016

 • Produktionen av ballast ökade markant 2015

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg har ökat stort med åtta miljoner ton jämfört med 2014, till 85 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015.

  21 september 2016

 • Ny karta över Sveriges gruvor

  I september 2016 finns det 17 gruvor enligt koncessionslagstiftningen, varav 15 är metallgruvor och två industrimineralgruvor. Det framgår av SGUs senaste gruvkarta för hösten 2016.

  21 september 2016

 • Var med och forma morgondagens geoturism

  Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av frågor som rör geoparker och geoturism att träffa andra med samma intresse. SGU anordnar den 6:e oktober Workshop geoturism 2016 i samarbete med Naturum Skäralid.

  13 september 2016

 • Bergverksstatistik 2015 ute nu

  Gruvindustrin hade ett tufft år 2015, men den svenska malmproduktionen blev ändå den tredje högsta någonsin. Detta och mycket annat framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2015 som nu finns utgiven.

  12 september 2016

 • Hållbar materialförsörjning för byggande i Skåne

  Den 21 oktober anordnar Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med SGU ett seminarium i Malmö om hållbar materialförsörjning för framtidens byggprojekt i Skåne län.

  7 september 2016

 • SGU bidrar till globala mål i Agenda 2030

  SGU har tagit fram en regeringsrapport som beskriver hur myndighetens verksamhet bidrar till Agenda 2030. I rapporten redovisas även förslag på ytterligare åtgärder som behövs inom SGUs ansvarsområden.

  7 september 2016

 • Ny rapport om geologin kring Ångermanälven

  SGU publicerar nu en ny rapport med geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång. Rapporten fokuserar på jordarterna med avseende risker för ras och skred.

  7 september 2016

 • Metallprisernas utveckling över sommaren

  Sommaren har bjudit på en fortsatt uppgång för de flesta metallpriser innan priserna sjönk i slutet av augusti. Priset på järnmalm har också stigit under året, särskilt för pellets, som ökat med 45 procent sedan i mars.

  6 september 2016

 • Nu startar andra etappen i efterbehandling av Lessebo sågverk

  I september startar efterbehandlingen av det förorenade området inom Lessebo före detta sågverk. Arbetet beräknas pågå fram till våren 2017 och görs som en schaktsanering. SGU är huvudman för projektet som finansieras med statliga medel på 42 miljoner kronor.

  1 september 2016