Uppdraget omfattar kartläggning och kunskapsuppbyggnad av både primära och sekundära källor, det vill säga utvinning från såväl gruvdrift som avfall och metallskrot. En särskild del av uppdraget gäller att kartlägga de viktigaste gruvavfallsdeponierna i Bergslagen.

– Bakgrunden till uppdraget är att efterfrågan på de metaller som används i förnyelsebar teknik förväntas öka kraftigt, säger Kaj Lax, avdelningschef på SGU.

EU är idag helt beroende av import från främst Kina, Ryssland och USA. Som exempel förväntas efterfrågan på två av de mest efterfrågade metallerna, dysprosium och neodym, öka med 660 respektive 2200 procent inom femton år.

Uppdraget är delvis en följd av att SGU har varit initiativtagare och ledande inom EU:s arbete med kritiska metaller, där man i tidigare regeringsuppdrag har kartlagt och undersökt förutsättningen för utvinning av metaller och mineral ur gruvavfall.

Parallellt med SGUs uppdrag får även myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att utreda vilka metaller som krävs för tillverkning av de teknik- och miljöinnovationer som utvecklas i Sverige och inom Europa.

Läs mer om uppdraget på regeringskansliets webbplats