Nu släpper SGU en ny efterlängtad version av kartvisaren. Nya funktioner är inlagda och kartvisaren är anpassad till de flesta plattformar. Alla versioner, även mobila, har stöd för GPS, vilket innebär att kartinformationen på skärmen uppdateras i takt med att enheten förflyttar sig.

I kartvisaren finns möjlighet till snabb och enkel överblick av datamängden med hjälp av översiktskartor i två storlekar som kan användas som en snabb zoomfunktion. Detta är särskilt användbart för att snabbt se i vilka regioner den efterfrågade datan finns. Det finns även en möjlighet att ladda ner resultat av attributdata för enskilda objekt.

Om kartvisaren

Kartvisaren är SGUs webbaserade kartverktyg för geologisk data. I dagsläget finns 37 olika teman med sammanlagt 253 olika informationslager, med allt från information om jord-, berg- och maringeologi till grundvatten, borrkärnor, miljöövervakning eller geofysik. 

Länk till kartvisaren