Platinagruppens metaller (förkortade till PGM) består av sex stycken grundämnen: platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium. Alla platinagruppens metaller är ädelmetaller och har stor motståndskraft mot korrosion och oxidation. Nästan hälften av all produktion av PGM går till bilkatalysatorer, där inget ersättningsmaterial finns tillgängligt. På grund av deras höga ekonomiska värde, men låga produktion inom EU, bedöms PGM som kritiska material.

Nästan all produktion av PGM sker i Sydafrika och Ryssland. Vissa tillgångar av PGM finns i Sverige, men ingen produktion sker i dagsläget.

Vill du veta mer?

Läs mer om platinametallerna

Läs mer om EUs kritiska material