För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Det finns därför ett stort behov av att utveckla yttäckande metoder för att identifiera dessa områden. Kvickleraprojektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning. Projektet pågår 2015-2017.

Resistivitetsdata från flygmätningar som genomfördes under sommaren 2015 har nu delvis analyserats och tolkats. Idag presenteras de första resultaten i ett föredrag samt i en monter bemannad av SGI och SGU på Grundläggningsdagen i Stockholm. Nästa steg i projektet blir att välja ut intressanta områden för kompletterande mätning och provtagning för att verifiera resultaten av helikoptermätningarna.

Exempel på en resistivitetssektion från SkyTEM data inom mätområdet Lödöse vid Göta Älv.   Resultat från utvärdering av kvicklera från kolvprovtagning längs profilen har lagts in i sektionen.

Exempel på en resistivitetssektion från SkyTEM-data inom mätområdet Lödöse vid Göta Älv. Resultat från utvärdering av kvicklera från kolvprovtagning längs profilen har lagts in i sektionen.

Läs mer om kvickleraprojektet (öppnas i nytt fönster)

Grundläggningsdagen (öppnas i nytt fönster)