Anders Carlstedt, SGU.

18 maj 2016

SGU ser positivt på nytt vattenskyddsområde i Bästeträsk

SGU stödjer i ett yttrande Region Gotlands uppfattning om att göra Bästeträsk till ett vattenskyddsområde.

SGU ser mycket positivt på att Region Gotland tar fram förslag på vattenskyddsområde för vattentäkten Bästeträsk.

När det gäller kalkindustrins framtida verksamhet i området så delar SGU regionens uppfattning: förutsatt att verksamheten får tillstånd enligt 9:e och 11:e kap i miljöbalken så kan kalkbrytning tillåtas inom detta vattenskyddsområde.

Läs yttrandet här

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner