Antimon utvinns ofta från mineralet stibnit, ett vackert mineral som kan bilda långa kristaller i grått, svart eller vitt, ibland med viss irisering. Antimon används främst i flamskyddsmedel, men även bilbatterier, legeringar, katalysatorer, glas och halvledare. 86 procent av världens produktion finns i Kina och ingen utvinning sker inom EU. På grund av den stora importen så finns antimon på EUs lista över kritiska material.

Läs mer om:

Antimon

Kritiska material