Kristian Schoning, SGU.

14 juni 2016

Ny rapport och karta visar förutsättning för kvicklera

SGU har identifierat landområden i Sverige där den geologiska historien varit sådan att kvickleror kan ha bildats. Resultatet är en ny rapport och en karta över potentiella områden i Sverige där kvickleror kan förekomma.

Kvickleror är så kallade högsensitiva leror, som kan förlora sin stabilitet och vattenhållande förmåga och hamna i flytande tillstånd där de sammanhållande krafterna mellan lerpartiklarna gått förlorade. Detta kan leda till skred med stor areell utbredning. I huvudsak är kvickleror avsatta i salt vatten i anslutning till en avsmältande inlandsis. De förekommer därför i områden under påverkan av den senaste nedisningen i Skandinavien, Nordamerika och Ryssland.

Läs rapporten här

Klicka på kartan nedan för att få en större bild

Områden med risk för kvicklera

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson