Kvickleror är så kallade högsensitiva leror, som kan förlora sin stabilitet och vattenhållande förmåga och hamna i flytande tillstånd där de sammanhållande krafterna mellan lerpartiklarna gått förlorade. Detta kan leda till skred med stor areell utbredning. I huvudsak är kvickleror avsatta i salt vatten i anslutning till en avsmältande inlandsis. De förekommer därför i områden under påverkan av den senaste nedisningen i Skandinavien, Nordamerika och Ryssland.

Läs rapporten här

Klicka på kartan nedan för att få en större bild

Områden med risk för kvicklera