I projektet har de geologiska undersökningarna och motsvarande organisationer i Norge, Sverige, Finland, Ryssland, USA, Kanada, Danmark (Grönland) och Island deltagit och bidragit med information och text om de större fyndigheterna i regionen.

I tidigare projekt har geologiska, magnetiska och gravimetriska kartor över regionen sammanställts, nu är det dags för mineraltillgångarna. SGU har bidragit med information och data om Sveriges geologi och större metallfyndigheter norr om 60:e breddgraden.

Läs mer om projektet på NGU:s webbplats

Klicka på kartan nedanför för en större bild över det aktuella området

Området som arbetet omfattar