Magnesit är ett mineral som består av magnesiumkarbonat. Det används främst för framställning av magnesiumoxid (MgO), som har hög termisk resistans och därför ofta används i eldfasta material. Små mängder används också i miljösammanhang då magnesiumoxid har en bra buffertkapacitet och är effektivt för att stabilisera lösligheten i tunga metaller. Exempel på andra användningsområden är som gödningsmedel i jordbruk och i kosttillskott.

EU har en viss produktion av magnesit, men kunde under 2012 fortfarande ses som en primär importör av naturlig magnesit.

Läs mer om:

Magnesit

Kritiska mineral