I samband med ett doktorandprojekt (Maria Åkesson, Lunds universitet) om bekämpningsmedel i skånska grundvatten utfördes datering av grundvatten med hjälp av ett antal olika spårämnesanalyser i grundvattenmagasin över hela Skåne. Rapporten är en sammanställning av hur man idag kan ta reda på åldern på ett grundvatten, vilka spårämnen och metoder som gäller för olika tidsintervall, provtagningsförfarande, kostnader, samt var man kan analysera proverna. Genom att åldersdatera grundvatten från olika brunnar och djup kan man bättre förstå och förutsäga föroreningsförekomst och föroreningsmönster i grundvattenmagasin.

Erfarenheter från spårämnesanalyser för grundvattendatering i Skåne, SGU-rapport 2015:37