Arne Sundberg, SGU. Storgruvan, Öster Silvberg.

20 januari 2016

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län

SGU har gett ut en ny rapport i serien om Malmer, industriella mineral och bergarter i Sverige.

Malmer, industriella mineral och bergarter är basråvaror som det moderna samhället inte skulle klara sig utan. Med hänsyn till miljö och naturresurshushållning, är det vår förhoppning att denna sammanställ­ning ska bidra till utveckling och bättre användning av länets mineral- och bergartsförekomster.

Rapporten om malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län beskriver gruvor och brytningsförsök i länet. Sammanställningen omfattar drygt 4 000 besökta platser där någon form av brytningsverksamhet pågått eller fortfarande pågår. Dokumentationen innefattar allt från stora krossbergstäkter till små hål i skogen.

För att bättre åskådliggöra dokumentationen av bergshantering och tillhörande mineraltillgångar har en översiktlig berggrundsgeologisk länskarta med inlagda gruvor och brytningsställen sammanställts i skala 1:250 000. Geofysiska kartor och information om geofysiska egenskaper hos bergarterna finns också med. Rapporten innehåller berggrundskartor i skala 1:100 000 över malmrika områden och topografiska kartor i skala 1:10 000 över gruvområden. Det finns också äldre gruvkartor och ett stort antal foton.

Innehållet i rapporten speglar bergshanteringens utveckling inom länet från tidig medeltid till nutid.

Då innehållet är omfattande är rapporten uppdelad i tre delar och en separat karta. Alla öppnas i nytt fönster.

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, Del 1

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, Del 2

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, Del 3

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, karta

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson