SGU har ingen styrelse. Istället utser regeringen ett insynsråd vars uppgift är att utöva insyn och att ge generaldirektören råd. Regeringen har utsett nedanstående personer att vara ledamöter i insynsrådet vid SGU från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018.

Stefan Löfgren, forskningsledare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Linda Swärd, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft
Magdalena Bosson, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm
Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland
Ola Johansson, riksdagsledamot (C) Hallands län
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot (S) Jämtlands län

Generaldirektör Lena Söderberg är ordförande i insynsrådet enligt 9 § myndighetsförordningen (2007:515).

SGU hälsar våra nya och gamla ledamöter i insynsrådet varmt välkomna och tackar de avgående ledamöterna för det arbete och engagemang som de har lagt ner.