För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU. Foto av bottensediment i Hanöbukten.

19 december 2016

Ny rapport om miljögifter i Hanöbukten

En ny SGU-rapport om uppmätta halter av miljöföroreningar i havet kring Hanöbukten visar bland annat på höga halter av organiska föroreningar och metaller på vissa platser, till exempel i sediment kring Karlskrona och Ronnebyfjärden.

Några av resultaten i rapporten:

 • Höga halter av organiska föroreningar som DDT och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) har uppmätts i utsjösedimenten i området jämfört med andra utsjöområden runt Sverige. PAH-halterna är ofta högre vid kusten än i utsjön, till exempel i Karlskronaområdet, men för DDT är halterna högre i utsjön. Ett undantag är Ronnebyfjärden, där mycket höga halter av DDT har uppmätts.
 • Halterna av arsenik, kobolt, krom och nickel är generellt låga medan höga halter av bland annat kvicksilver och bly har hittats. De högsta halterna av dessa metaller uppmättes i sediment vid Karlskrona. Även i Ronnebyfjärden finns höga halter av olika metaller.
 • Halterna av det gamla bekämpningsmedlet HCH (hexaklorcyklohexan) är högre i den västra delen av området, bland annat i sydväst nära Sandhammaren.

Några av provmätningarna i sammanställningen genomfördes för tjugo år sedan. Under den tiden har det skett en sedimentation och halterna i det som idag är det överst liggande sedimentlagret, som har kontakt med vattenmassorna, kan vara annorlunda. För ett mer exakt mått på miljöpåverkande föroreningar i de översta sedimenten krävs nya provtagningar.

Miljöproblemen i Hanöbukten, bland annat skador på fisk, har uppmärksammats de senaste åren, och Havs- och vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag att undersöka problematiken. SGUs rapport är en del av det arbetet.

Läs rapporten här

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

 • Sarah Josefsson

  Telefon: 018-17 90 14018-17 90 14
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post