Grafit är ett mineral som består av rent kol, precis som diamant. Skillnaden är att kolatomerna i grafit förekommer i plana ytskikt medan atomerna i diamant har ett kubiskt kristallsystem. Grafit är mjukt, lätt, flexibelt och har en hög smältpunkt på 3390 grader Celsius. Grafit används till stor del som eldfast material inom industrier och på flera olika sätt inom stålindustri. På grund av dess låga vikt och smörjförmåga så används även grafit mycket inom bilindustri i bland annat bromsbelägg, avgassystem och motorer. Andra användningsområden är som industriellt smörjmedel, som anoder i batterier och i blyertspennor.

EU importerar omkring 100 000 ton grafit varje år. I Sverige finns stora mineraltillgångar på grafit, uppskattade siffror ligger kring tre miljoner ton grafit (SGU, 2014). Grafit har brutits från och till på en plats i Sverige de senaste åren, Kringelgruvan i Ovanåkers kommun.

Läs mer om:

Grafit 

Kritiska material