Dagen efter att olyckan upptäckts kontaktades SGUs dåvarande flyggeofysikverksamhet av Strålskyddsinstitutet, den tidens motsvarighet till SSM, med en begäran om hjälp att kartlägga nedfallet över landet. Flygmätningspersonalen hade veckan innan återvänt från ett mätuppdrag i Botswana, och mätflygplanet var nästan färdigt för nya mätningar. Några mycket intensiva veckor inleds för alla inblandade i flygmätningarna. 

Läs mer om de dramatiska händelserna här