För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

April

 • Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor

  Dramatisk natur i stilla dalgång. Vid Mjällån kan du se en del av Sveriges kvartärgeologiska utveckling – en utveckling som fortfarande pågår. Nu finns en beskrivning av jordarterna mellan Stavre och Graningesjön.

  28 april 2016

 • SGU kommenterar Dricksvattenutredningen

  I Dricksvattenutredningen identifieras utmaningar i arbetet för en säker dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder. SGU välkomnar utredningen som sätter fingret på en rad viktiga frågor inom SGUs kompetensområde.

  27 april 2016

 • Krom, koks och bor - viktiga för stålet

  SGU publicerar nu en serie med intressanta fakta om EU:s kritiska material. Först ut är krom, koks och bor, alla viktiga material för stålindustrin.

  27 april 2016

 • Tjernobyl - 30 år sedan SGU mätte radioaktivt nedfall i Sverige

  Morgonen den 28:e april 1986 går larmet på kärnkraftverket i Forsmark. Historiens värsta kärnkraftsolycka har just inträffat, och SGUs geofysiska flygverksamhet får i uppgift att kartlägga det radioaktiva nedfallet i Sverige

  26 april 2016

 • Nya höjddata ger information om gamla skred

  Spår efter flera stora jordskred, som inträffade vid den dåvarande kusten för cirka 10 000 år sedan, har identifierats med hjälp av nya höjddata.

  26 april 2016

 • Grundvattennivåer i april 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan mars stigit med 50–140 centimeter i västra Norrland, medan de i övriga delar av Norrland samt nordöstra Svealand har stigit med upp till 30 centimeter. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 5–20 centimeter.

  25 april 2016

 • Vid foten av Sveriges Himalaya

  Berggrunden i sydvästra Sverige fick sin nuvarande utformning genom en kollision mellan två kontinentalplattor för cirka en miljard år sedan, något som har stora likheter med bildningen av dagens Himalaya. Nu har SGU gjort en 3D-modell av den geologiska miljön.

  22 april 2016

 • SGU utökar arbetet med havsplanering och marint områdesskydd

  SGU ska ta fram kartunderlag och kvalitetssäkra information för en hållbar fysisk havsplanering och för att skydda känsliga marina miljöer. Projektet är möjligt tack vare ett anslag på 7,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten.

  20 april 2016

 • Ny strategi för hantering av gruvavfall

  SGU har idag av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader för åtgärder vid efterbehandling.

  15 april 2016

 • Miljöövervakningen av Sveriges grundvatten 50 år

  SGU har övervakat grundvattnet sedan 1966 genom det så kallade Grundvattennätet, ett nätverk på flera hundra övervakningsstationer över hela landet för att mäta grundvattennivåer och vattnets kvalitet.

  12 april 2016

 • Metallpriser i mars

  Avstannande uppgång på ädelmetallpriser och återhämtning för järnmalmspriset. Det är två tydliga trender under mars månad.

  7 april 2016