I BetterGeo ersätts det som i vanliga Minecraft kallas för ”sten” med riktiga bergarter som gnejs, glimmerskiffer, marmor och kimberlit. Metaller och mineral, som diamanter och titan, hittar man i samma bergarter som i verkligheten. Av dessa kan man göra legeringar samt bygga nya föremål som ett jetpack eller en hjärtstartare. BetterGeo har tagits fram av både geologer och spelentusiaster för att hitta en balans mellan realism och spelglädje.

Sedan maj har betaversionen av BetterGeo laddats ned över 3300 gånger och uppdaterats ett flertal gånger för en stabilare spelplattform. Nya funktioner involverar bland annat vittring av kalksten.

Idag lämnar BetterGeo beta (en testfas) och lanseras världen över som ett gratis tillägg till Minecraft i två språk, svenska och engelska.

SGUs arbete med BetterGeo är ett exempel på ”gamification”, eller spelifiering på svenska, där man tar ett undervisningsmoment och gör om det till spelform. Syftet med arbetet är att ge unga en första introduktion till geologi och geologins betydelse för samhället.

- Med BetterGeo möter vi barn och ungdomar i en miljö som de flesta av dem känner sig hemma i, säger Kaarina Ringstad, projektledare.

Läs mer och ladda ned BetterGeo.

Skärmbild från Minecraft i originalversion Skärmbild från SGUs mod för Minecraft: Bettergeo

Samma landskap men i två versioner av Minecraft: till vänster originalversionen och till höger med SGUs modifikation BetterGeo.