Målet med uppdraget är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden. Uppdraget ingår i den nationella minerastrategin. Arbetet har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket.

Du hittar det preliminära programmet och information om hur man anmäler sig här!