En hållbar stadsutveckling omfattar ett bra skydd för dricksvattenförsörjningen. I Uppsala, som växer snabbt, planeras en kraftig utbyggnad av stadsdelen Ulleråker, mitt på Uppsalaåsen. Grundvattenexperter från SGU, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet lyfter i en debattartikel i Upsala Nya Tidning den 20 augusti fram de ökade riskerna mot Uppsalas grundvatten.

Läs artikeln här