Järnmalmspriset har stabiliserat sig under sommaren efter nedgången under första halvåret 2014. I augusti dök dock priset åter under 90 USD/ per ton fines. Det är lägre efterfrågan från Kina som påverkar priset. Åt andra hållet gick priset på aluminium, vilken var den metall som steg mest i augusti. Från april fram till augusti har aluminiumpriset stigit med 30 procent, vilket beror på ett minskat utbud från smältverken samtidigt som efterfrågan från främst bilindustrin har ökat.

Läs mer i Metallprisutveckling september 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)