I Blekinge, mellersta Svealand och i större delen av Norrland är nivåerna under de normala för årstiden. I södra och mellersta Lappland är de mycket under de normala medan förhållandena längs Norrlandskusten är nära de normala. Götaland samt västra och östra Svealand domineras av nivåer nära eller över de normala . Nivåer över de normala återfinns främst i Dalsland, mellersta Götaland och sydvästra Skåne.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredsställande. I de delar av landet som har nivåer under de normala kan det dock uppstå problem med vattentillgången i grunda grävda brunnar, särskilt om grundvattenbildning före vintern uteblir.

 

Grundvattensituationen 

 

Fyllnadsgraden

i små magasin

 

i små magasin

Grundvattensituationen små magasin oktober 2014Fyllnadsgraden i små magasin

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

  Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattensituationen i stora magasin

 

 Grundvattensituatioenen i stora magasin oktober 2014.

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.