Arbetet sker i enlighet med Havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG). Det ökade ansvaret innebär att SGU får åtaganden inom två övervakningsprogram istället för ett, det ena inom övervakning av "Farliga ämnen" (Deskriptor 8 i Havsmiljödirektivet) och det andra inom "Övergödning" (Deskriptor 5 i Havsmiljödirektivet).

Läs mer om SGU marina miljöövervakning