De tretton myndigheterna ställer under en helg lokaler och utrustning, men framför allt stora mängder data, till deltagarnas förfogande. Syftet är att hitta nya möjligheter för den stora källa av kunskap vi sitter på.

Det har varit ett stort tryck på anmälningarna till Hack for Sweden. Redan i mitten av februari var tävlingen fullbokad. Knappt trettio lag hade då fyllt alla åttio tillgängliga platser.

På söndagen utser en jury vinnaren av Hack for Sweden Award. Priser delas också ut till Bästa visualisering, Bästa affärsnytta och Bästa nytta för allmänheten. Ett bonuspris för Bästa krisapp delas ut av krisinformation.se, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De vinnande bidragen kommer att presenteras på myndigheternas webbplatser.

Läs program och övrig information på hackforsweden.se