• Grundvattensituationen i mars 2014

  Grundvattennivåerna har sedan februari sjunkit med 5–30 cm i södra delarna av landet och stigit med 10–90 cm i de norra delarna. I östra Svealand och Götaland samt längst i söder har nivåerna stigit med 15–50 cm och längst i norr har de stigit med 10–25 cm.

  27 mars 2014

 • Målmanual för Grundvatten av god kvalitet

  SGU arbetar med att ta fram fler indikatorer och uppföljningsmått så att man bättre ska kunna följa om miljömålsarbetet ger resultat. Nya förslag och gällande indikatorer samlas i en målmanual.

  27 mars 2014

 • Uranhalt avgörande vid tillstånd för energitorvtäkt

  Efter att en energitorvtäkt i Skallemossen, Närke, överklagats av Naturvårdsverket på grund av höga uranhalter i torven lägger nu bolaget bakom torvtäkten, Neova, ner sin verksamhet för energitorv på platsen.

  25 mars 2014

 • Giftspridningssimulator vann Hack for Sweden Award

  En nättjänst för analys av hur giftiga utsläpp sprider sig i naturen baserat på topologi, moränlager och vattenföring vann Hack for Sweden Award som avgjordes den 15–16 mars. Appen ger också en indikation på vilka vattenskyddsområden, sjöar och brunnar som löper risk att påverkas vid ett sådant utsläpp.

  17 mars 2014

 • Sjunkande järnmalmspriser

  Just nu sjunker järnmalmspriserna, där spotpriset i Kina har fallit med 10 procent sedan årsskiftet.

  13 mars 2014

 • Skiffergas – begränsade förutsättningar för utvinning i Sverige

  Skiffergas som energikälla får allt mer uppmärksamhet, både internationellt och i Sverige. Förutsättningarna för utvinning av skiffergas i Sverige är starkt begränsade. I de fall där fynd har gjorts är gasen ytligt belägen, vilket innebär att en eventuell utvinning kan ske utan hydraulisk spräckning, så kallad fracking.

  13 mars 2014

 • Prospekteringsmässan PDAC i Toronto

  På årets prospekteringsmässa i Toronto deltog SGU som vanligt med en monter. Syftet var att informera om möjligheterna att prospektera i Sverige och om vilka lagar och regler som gäller. Årets mässa bjöd på ett lägre besökarantal än föregående år, men man kunde ana en positiv anda och ett intresse för investeringar i Sverige, där långsiktighet och hållbarhet blir allt mer prioriterat i framtida gruvprojekt.

  13 mars 2014

 • Nordiskt gruvklimat i topp

  Sverige rankas i topp när det gäller olika länder och regioners förutsättningar för att bedriva gruvnäring. Det framgår av årets Fraser-rapport, en internationell undersökning om näringslivsklimatet i den globala gruvnäringen, där Sverige klättrar till förstaplatsen tätt följt av Finland.

  13 mars 2014

 • Dags för Hack for Sweden!

  På lördag, 15 mars, startar tävlingen Hack for Sweden. SGU och tolv andra myndigheter har gått samman i ett unikt samarbete för att inspirera studenter, datajournalister och utvecklare att med hjälp av myndigheters öppna eller fria data skapa nya, innovativa produkter och tjänster.

  12 mars 2014

 • SGUs yttrande över utredningen ”Skydd för geografisk information”

  På uppdrag av regeringen har en utredning sett över lagen om skydd för landskapsinformation och förordningen om skydd för landskapsinformation. Utredningen lägger i sitt betänkande "Skydd för geografisk information" fram förslag till en moderniserad lagstiftning som ersättning för den nu gällande.

  4 mars 2014